Poistuminen | Toimielimet | Tornion, Keminmaan ja Tervolan ympäristölautakunta | Pöytäkirja 19.03.2013 | Avaa haku

Tornion, Keminmaan ja Tervolan ympäristölautakunta
Kokous 19.03.2013 / Pykälä 39
Tornion, Keminmaan ja Tervolan ympäristölautakunta
§ 39
19.03.2013

POLAR-CROSS MOOTTORIKERHO RY:N YMPÄRISTÖLUPA MOOTTORIURHEILURADALLE/KOIVUROVAN ENDUROPUISTO

743/55.983/2012

YMP § 39
Valmistelijat ympäristönsuojelusihteeri Kai Virtanen ja ympäristötarkastaja Minna Karhunen:

Polar-Cross Moottorikerho ry anoo ympäristölupaa moottoriurheiluradalle eli enduro- ja motocrosspyörillä, mönkijöillä ja moottorikelkoilla tapahtuvaan harjoitteluun ja kilpailutoimintaan. Toiminta sijoittuu kiinteistöille 851-410-40-2, 851-410-39-5, 851-410-38-4 ja 851-410-12-3, jotka sijaitsevat Alaraumon kylän Kankaanpäässä ja Pihlajamaalla. Toiminta-alueen länsiosa sijoittuu noin 400 metrin päähän osoitteesta Kalkkimaantie 277 ja toiminta-alueen eteläosa noin 600 metriä Laivakankaan ampumaradasta pohjoiseen.

Rataa käytetään kolmena päivänä viikossa. Lisäksi radalla järjestetään kilpailuja ja enintään kerran vuodessa radalla saa järjestää yöaikaisen tapahtuman.

Liitteenä on päätösesitys tätä toimintaa koskevaksi ympäristöluvaksi. Olennaiset tiedot lupahakemuksesta on esitetty päätösesityksessä. Ympäristölupahakemus on kokonaan nähtävissä ympäristölautakunnan kokouksessa sekä sitä ennen Tornion kaupungin ympäristönsuojelussa.

LIITE
Polar-Cross Moottorikerho ry:n ympäristölupa moottoriurheiluradalle / Koivurovan enduropuisto.


YMPÄRISTÖPÄÄLLIKKÖ AAPO MÄENPÄÄ:

Ympäristölautakunta tekee liitteen mukaisen ympäristölupapää-

töksen. Päätökseen liitetään valitusosoitus. Lupakäsittelystä peri-

tään maksu 765 €. Lupapäätöksestä tiedotetaan päätöksessä

mainitulla tavalla.

TORNION, KEMINMAAN JA TERVOLAN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA:


Hyväksyttiin.


_______

©